melekacademy, tüm çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacı ile ebeveynleri ve onlara hizmet veren profesyonellerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini misyonu olarak belirlemiştir.

Ebeveyn için hedefimiz, onlara vereceğimiz destekle çocuklarındaki olumlu etkilerden mutlu olmalarını sağlamaktır.

Profesyoneller için hedefimiz, önerilen uyarlamalar ve destek programlar ile mesleklerinde mutlu olmalarına yardımcı olmaktır.

melekacademy, her bir çocuğun kendi potansiyelinde ulaşabileceği mümkün olan en üst düzeye çıkarılabilmesini destekleyecek bilgi ve donanıma sahip bir toplumun oluşabilmesine yönelik olarak, çocuğu çevreleyen ebeveyn ve profesyonellerin gelişen teknoloji, toplumsal olaylar vb. dahil olmak üzere yaşam ortamların özellikleri dikkate alınarak desteklenmesini öngörmektedir.

Çocukların yaşamında kısa veya uzun süreli yer alan profesyoneller, onların ebeveynleri ve aileleri kadar kritik bir göreve sahiptirler. Eğitimci, sağlık profesyoneli veya yönetici ve olarak çocuğun yaşamında yer alan meslek grupları çocuğa her seviyede yarar sağlayabilmektedirler. Bu yararın düzeyi, çocuğun kendisini ve içinde bulunduğu toplumu etkileyecektir.

Profesyonellerin görevlerini yaparken aldıkları keyif çocukların göreceği yarar ile doğru orantılıdır. Yani bir profesyonel yaptığı işten ne düzeyde keyif alıyor ise çocuğun o hizmetten aldığı yarar da o düzeyde olacaktır. Çocukların hayatına dokunan tüm yetişkinlerin desteklenerek, çocukların edindikleri yararı üst düzeye çıkarmak ve uzun vadede bu etkinin artarak devam etmesini bekliyoruz.

Profesyoneller görevlerinden keyif içinde yapmalarının yolu nedir?

Olumlu bir tutuma sahip olma: Mesleğe karşı olumlu tutum profesyonelin verdiği hizmet sürecindeki davranışlarına yansıyacak ve mesleki rolünü̈ daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Mesleğe yönelik olumlu tutum beraberinde başarıyı ve yaşam doyumunu da getirecektir.

Yetkinlik: Yetkinlik, genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder. Aynı zamanda, çalışanların kendi  işlerinde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan kişisel yetenekleri, bilgi, tecrübe ve beceri birikimlerini ifade eder. Yapılan işin önemi azaldığında, anlamını yitirip sıkıcı olmaya başladığında çalışanların enerjileri tükenmişliğe, işle bütünleşmeleri kayıtsızlığa ve yetkinlikleri de yetersizliğe dönüşmektedir.

melekacademy, profesyonellerin mesleğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve yetkinliklerini arttırmaya yönelik programlar sunmaktadır.

Visits: 289