Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı Projesi Pilot Çalışması – 2

Melek Sabuncuoğlu tarafından düzenlenen ilk “Pilot çalışma” 1 Ekim 2020 Cuma günü Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya 29 kişi kayıt yaptırmıştır. Kayıt yaptıranlardan 17’si programa katılmıştır. Katılımcıların, eğitimle ilgili değerlendirmeleri sonucunda, eğitimde en önemli buldukları konusun “profesyonellerin ortak dil kullanımı” olduğu görülmüş, bu sonuç projemizin doğru hedefte ilerlediğinin bizlere göstermiştir.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Visits: 160