“A Common Language for the First 1000 Days”

Erasmus+ KA2 (202) Project

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”
2019-1-MK01-KA202-06026

Proje Ortakları

  • Association for Promotion of Education, Culture and Sport “Education for All” – coordinator (Macedonia)Koordinatör
  • Macedonian Association of Nurses, Technicians, and Midwives – ZMSTAM (Macedonia)
  • Pretis (Austria)
  • Medical School Hamburg (Germany)
  • Dudu Melek Sabuncuoglu(Turkey)

Proje Tarihleri

Proje Başlangıç    01.11.2019

Proje Bitiş            30.06.2021

Proje Hakkında

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2001), sağlık sorunu olan bir kişinin yeteneklerini ve kısıtlılıklarını tanımlayan bir sistemi temsil eder.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflandırma ailesinin bir parçası olarak, ICF yetenek odaklı bir yaklaşıma katkıda bulunur; yaklaşık 1400 kod temelinde, gelişimsel güçlüğü olan çocukların erken sağlık ve eğitim süreçlerinin bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır.

Dünyaca tanınmış bir meta dil olarak ICF,

Çeşitli sektörlerin eğitimi (kreş), sağlık ve ilgili diğer profesyoneller arasındaki ortak iletişim platformu,

Ebeveynlerin dahil olduğu ekipteki tüm ilgili üyeler ortak bir terminoloji kullandığından, erken destek hizmetlerinin kalitesini arttırır,

İlgili tüm profesyonellerin katılımı, gelişim güçlüğü çeken çocuklar için destek sürecindeki bağlılığını ve katılımı arttırır.

Öncelikler:

Mesleki Eğitim ve Öğretim (Vocational Education And Training-VET): Mevcut ve devam eden temel yeterliliklerin güçlendirilmesi,

  • “Yaşamın İlk 1000 Günü” Projesinin en temel önceliği, erken destek çalışmalarına dahil olan çeşitli meslek gruplarının arasında karşılıklı anlayışı arttırarak, ileri düzeyde becerilerin geliştirilmesi,
  • Proje, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörleri ve aralarındaki iletişimi arttırmayı hedeflemektedir. Böylece dolaylı olarak dezavantajlı çocukların erken gelişimi desteklenmiş olacaktır.
  • Farklı sektörlerden olan profesyonellerin kaliteli çalışması için gerekli temel yeterlilikleri daha da güçlendirilmektedir.

Hedefler:

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”nın hedefi bu alanda görev yapan tüm profesyonellerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır.

11-12 Kasım 2019 Üsküp’de ilk toplantımız.

Visits: 610