29 Kasım 2020

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı” Erasmus + KA2 Projesi kapsamında düzenlenen “Yaşamın Erken Dönemlerinde ICF Kullanımı” etkinliğinin birincisi 29 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik Pandemi sebebiyle online olarak zoom üzerinden gerçekleştirilmiş olup 332 kişi katılım için başvuruda bulunmuştur. Başvuranlar arasından öncelikle alanda çalışan profesyoneller belirlenmiş ve 241 kişiye davetiye gönderilmiştir.

Eğitime katılan 154 kişiye katılım belgesi ile birlikte proje bültenleri ve ICF ile ilgili erişebilecekleri ulusal ve uluslararası kaynaklardan bir derleme gönderilmiştir.

Katılımcıların etkinlik bitiminden sonra doldurdukları değerlendirme formlarında (n=110), etkinlikten memnun kaldıkları, daha fazla uygulamaya yapmak istedikleri ve ICF konusu öğrenmenin alan çalışmalarında onlara yarar sağlayacağından bahsetmektedir.

Seminere, akademisyenler, çocuk gelişimciler, fizyoterapistler, özel eğitim öğretmenleri, aile hekimleri, çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimleri, gelişimsel pediatristleri, odyologlar, dil ve konuşma terapistleri, psikologlardan oluşan bir grup katılmış ve süreçte aktif katılımları ile seminer zenginleşmiştir.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımla

POSTER 29 Kasım 2020

Visits: 217