Hedeflerimiz,

Melek Academy, profesyoneller, kurumlar ve ebeveyn ve çocuklara destek çalışmaları vermeyi hedef olarak belirlemiştir.

Profesyoneller için mutlu mesleki yaşam deneyimleri sağlamak,

Ebeveynler için, olumlu davranış geliştirmeyi desteklemek,

Çocukların gelişimlerini, gereksinimleri ve kapasiteleri doğrultusunda desteklemektir.

Hizmetlerini,

“İşlevsellik Yeti yitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi”

temelinde disiplinler üstü ekip çalışması yaklaşımı ile planlar ve sunar.

Hizmetlerinde, bilimsel gelişmeleri olduğu kadar kültürel özellikleri de göz önünde bulundurur.

Profesyoneller

Çocuklara hizmet veren profesyonellerin mesleki destek.

Kurumlar

Kurumsal gelişimi ve hizmet niteliğini arttırıcı  destek.

Ebeveyn & Çocuk

Ebeveynlere ve çocuklarına gereksinimleri  temelinde destek.

MELEK Kimdir?


Çocukluğumda oynadığım oyunlarda hep öğretmen rolünü üstlenirmişim. Bu konuyu ablam bana hatırlattığında Çocuk Gelişimi Lisans eğitimimin üzerine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi de tamamlamıştım. Çocukluk yıllarının önemini hepimiz biliriz, oynadığımız oyunlar gerçek yaşamımızdaki bizi yönlendirir.

Çocukluk hayalim olan öğretmen-eğitimcilik görevini 24 yıl devlet görevimi tamamladıktan sonra gerçekleştirebildim.

Üniversite mezuniyetimin ardından on yıl Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde, on iki yıl şimdi Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ve iki yıl mesleğimde ve çalışma yaşamımda harika deneyimler yaşadığım Ankara Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Biriminde görev aldım.

Kamu görevim sürecinde binlerce çocuk, aile, özel gereksinimi olan çocuk ve yetişkin,  profesyonel, Sivil Toplum Kuruluşu vb. kurum ve kuruluşlarla çalıştım, öğrendim, öğrettim, yol gösterdim, yol aradım, aradığım yolları bazen buldum, bazen de bulamadım. Ancak 24 yıllık Devlet Memurluğu deneyimi bana mesleki ve kişisel alanda çeşitli renkler kattı.

Yaşamımın en büyük rengini şüphesiz oğlumun hayatıma girmesi ile tanıdım. Bir profesyonel olmak ile anne olmak arasındaki farkları net görebilmek, profesyonel yaşamınızla annelik yaşamınız arasındaki farkları fark ederek kendimi daha fazla tanıma sürecini deneyimlemek ve bu sürecin ömrümün sonuna dek süreceğini anlamak yaşamımın en güzel, zor, yorucu, tatlı, huzurlu, tatmin edici, yıpratıcı, öğretici dönemidir.

Emekliliğimin ardından vakıf üniversitelerinde aldığım öğretim üyeliği görevimde meslektaşlarıma katkı verebilmek, deneyimlerimi paylaşarak, çizecekleri yolda onlara bir nokta kadar bile olsa katkıda bulunabildiğimi görmek en büyük mutluluğumdur.

Doç. Dr. D. Melek ER

Stratejik Ortaklarımız

Stratejik Ortaklarımız

Hizmetlerimizi uluslararası ve ulusal düzeydeki alan deneyimi olan ve bunun yanında akademik çalışmalarını sürdüren profesyonellerle yürütüyoruz.

Manfred Pretis, Ph.D.
Manfred Pretis, Ph.D.Klinik Psikolog, Danışman, Özel Eğitimci
Manfred Pretis (1961 doğumlu) Graz Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktorasını Klagenfurt Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Başta gelişim güçlüğü çeken çocukların değerlendirilmesiyle ilgili olmak üzere çeşitli hükümet ve sivil toplum kuruluşlarında özel eğitimci ve klinik psikolog olarak görev yapmıştır. 2009’da Hamburg Tıp Fakültesi, “Disiplinlerarası Erken Çocukluk Müdahale” bölümüne Profesör olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. Pretis, 2000 yılından bu yana çeşitli Avrupa Projelerinin koordinatörlüğünü yürütmekte (yoğun olarak gelişimsel güçlüğü olan çocuklara odaklanan projeler, örneğin www.icf-school.eu) dir. Pretis’in 6 kitapta bölüm yazarlığı ve ICF ile ilgili çok sayıda akademik yayını bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerde ICF’nin uygulanmasına ilişkin UNICEF Danışmanı olarak da çalışmalarını yürütmektedir.
Tuba EREN
Tuba ERENEğitim Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2004 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde performans başarı ödülü ile tamamladı. ODTÜ İlköğretim bölümünde doktorasına başlamış ve hala devam etmektedir. Lisans yıllarından itibaren yurtiçi ve yurtdışı çeşitli özel anaokullarında öğretmenlik, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığı yaptı. Özel anaokulları, okul öncesi öğretmenleri ve anne-babalara yönelik pek çok çalışma yürüttü. 2-6 yaş dönemindeki çocukların değerlendirilmesi için portfolyo uygulamaları, dokümantasyon, sunum panelleri, proje yaklaşımıyla müfredat geliştirme, sınıf yönetimi, oyun temelli program uygulamaları, öğretmen eğitimleri ve anne-babalara yönelik sunumlar temel çalışma alanlarını oluşturdu. Yaklaşık 4 sene yurtdışında yaşayıp kendi alanında çalışmalar yaptıktan sonra ülkeye döndüğünde özel bir anaokulu zinciri markasının Eğitim Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Türkiye’nin 22 ilinde 45 Anaokulunun eğitim ve denetim koordinasyonunu yönetti. Proje yaklaşımı, sanat ve oyun temelli öğrenme ve süreklilik içeren değerlendirme yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı eğitim programının oluşmasını sağladı.

Mesleki birikimlerini ve çalışmalarını daha etkin şekilde yürütmek amacıyla, temellerini 2011 yılında attığı danışmanlık firmasını 2017 yılında birth2day okul öncesi danışmanlık adıyla tekrar faaliyete geçirdi.
2018-2019 Eğitim yılı itibariyle Türkiye’nin çeşitli illerindeki özel anaokullarının eğitim programları birth2day okul öncesi danışmanlık tarafından hazırlanmaktadır. Bunun yanında çeşitli kanallarda TV programları, öğretmen eğitimleri, sempozyumlar ve kurumlarla ortaklaşa gerçekleşen çalışmalar da sürdürmektedir.

G. Benan Özan
G. Benan ÖzanÇocuk Gelişimci – Uzm. Aile Danışmanı
Lisans eğitimini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi alanında, yüksek lisans eğitimini de 2017 yılında İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Uzmanlık alanı çocuk odaklı aile danışmanlığı olan G. Benan
Özan 2015-2018 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ve Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Çocuk
Gelişimi Değerlendirme, İzlem ve Erken Müdahale Ünitesi’nde çocuk gelişimi uzmanı olarak bilimsel araştırmalarını ve klinik uygulamalarını sürdürmüştür. 2014
yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü eğitmen olarak yer almakta ve çocuk hakları savunuculuğu gerçekleştirmektedir. Şu an; kuruculuğunu üstlendiği GeMİ-De Çocuk Gelişimi Merkezi’nde klinik uygulamalarına, İstanbul bünyesinde yer alan vakıf üniversitelerinde ise kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Yeliz Szeremy
Yeliz SzeremyÖzel Eğitim Öğretmeni, Fransızca Öğretmeni
Hacettepe Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği lisans programından 2012 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim dalında bilimsel hazırlık tamamlayıp, Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim programında yapmıştır. Çeşitli kurumlarda özel eğitim öğretmenliği yapmış ve 3-6 yaş arası özel gereksinimi olan çocuklara ev ortamında gönüllü destek eğitimi vermektedir. 2018 yılından itibaren Fransızca öğretmeni olarak özel bir kurumda çalışmakta ve yabancı dil olarak Fransızca eğitimi alan öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla çalışmaktadır. Halen HÜ SBE Çocuk Gelişimi Programında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

DEVAM EDEN PROJELER

Bu yayının tek sorumluluğu yazarına aittir. Avrupa Birliği, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.

TAMAMLANAN PROJELER

Bu yayının tek sorumluluğu yazarına aittir. Avrupa Birliği, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.
Visits: 35398